Hedevig Anker, Lyset i flatene
I arkivet etter Harriet Backer, 2021
Lyset i flatene - i arkivet etter Harriet Backer
2021
Hedevig Anker og Nina Mauno Schjønsby

Hedevig Anker, Teknisk Industri 2016
tekster: Arve Rød, Janeke Meyer Utne
Hedevig Anker Bæreia
Kunsten på Bæreia, (oppdrag for KORO) 2015
med tekster av Hans-Jacob Brun og Hedevig Anker
Hedevig Anker Publication Leka
Leka Bygdemuseum 2015
tekst Arfinn Holand
Hedevig Anker Publication Eidsvollsbygningen
Hedevig Anker og Eidsvollsbygningen
Teknisk Industri 2014, tekst Hedevig Anker
Hedevig Anker Publication Katalog
Hedevig Anker, utstillingskatalog 2010
forord Selene Went, tekst Line Ulekleiv
Hedevig Anker Publication
Kontrapunkter, fotobok 2005
tekst Hedevig Anker