Fotografier fra boken Lyset i Flatene - i arkivet etter Harriet Backer,
Uten tittel / Tekstbyrået, 2021 (http://www.utentittel.no)
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Interiør med figur
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Interiør med to dører
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Hagestue 2018
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Hvit karm, 2007-2021
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Uskarp karm, 2007-2021
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Lysinnfall I, 2007-2021
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Lysinnfall II, 2007-2021
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Lysstreif, 2007-2021

Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Interiøret i Tanum kirke I, 2019
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Interiøret i Tanum kirke II, 2019
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Vindu Tanum kirke, 2019
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Tanum kirke, sakristiet, 2019
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Tanum kirke I, 2019
Hedevig Anker, Lyset i flatene 2021
Tanum kirke II, 2019